Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2015

Korigad And Tailbail- A photography tour

Before publishing second blog of my rayreshwar-kenjalgad trek, I just thought of publishing a photo blog of my recent trek to korigad and talbail..  Here I Wont narrate a story, but just want to show you my sahyadri through photos..
Fort name: Korigad and Tailbail
Region: Lonavala
How to Go: Pune-Lonavala- Ghusalkhamb-Amby vally(old sahara city)-Korigad- saltar pass- Tailbail
Time required: 30 minutes to climb korigad And 20 minutes to Tailbail
Best Season: June-Octoberपत्र किल्ल्यांना (रायगड भाग-2) {A letter to Raigad}

भाग एक पासून सुरु …. 

मिळालेला प्रतिसाद आणि काही मित्रांचा आग्रह यामुळे इतर ब्लॉग सोडून आधी दुसरा भाग लिहायला घेतला, तसेच त्या बिचाऱ्या दुर्गदुर्गेश्वरालाही ताटकळत ठेवणे बरोबर नाही... तेव्हा पत्र रायगडाला भाग २------
प्रियरायगडयांस,

सुरुवात कुठून करू हेच कळत नाहीये.. कालच परीक्षा संपली आणि गेले ३० दिवस मनात अडवून ठेवलेल्या भावनांना आज पन्हाळी लागली.. तुला आधी लिहिलेले पत्र लोकांनी पण वाचलं आणि त्यांना ते खूप आवडलं, तुलाही आवडलं असेल अशी अपेक्षा करतो आणि पुढच्या व शेवटच्या भागाला सुरुवात करतो..(शेवटचा म्हणजे सध्यापुरता शेवटचा, पुढे बोलणं होईलच)
तर मागच्या पत्रात मी बाजारपेठेपर्यंत आलेलो, ती प्रचंड बाजारपेठ बघून पुढे निघालो आणि आमचा मोर्चा वळाला तो जगदीश्वर मंदिराकडे.. वाटेत एका ठिकाणी थांबवून ताईने आम्हाला दूरवर स्पष्ट पणे दिसणारे राजगड आणि तोरणा दाखवले.. त्यांना लांबूनच हात केला आणि बरं का!! तसाच हात तुला सुद्धा केला होता, जेव्हा मी राजगड आणि तोरण्यावर गेलो होतो..पण तु नेहमीप्रमाणे busy!!!!
थोड्याच वेळात आम्ही मंदिराजवळ येवून पोहोचलो. साध्या बांधणीचं ते शिवमंदिर मनाला प्रचंड भावलं. जरा हाश…