पाऊस पडत होता


पाउस पडत होता

Photo Courtesy- Google


पाउस पडत होता
वारा उधळत होता
अंधारलेल्या सायंकाळी तो
मल्हार गात होता

धरती चिंब झालेली
भिजलेली सजलेली
आनंदाने धुंद रानात
मयूर तो नाचत होता

नुकतीच फुटलेली पालवी
हळूच वर बघत होती
तिला पाहता पाहता 
तो गुंग होत होता

हातात तिचा हात होता
नजरेला नजर भिडली होती
कोकिळेच्या गळ्यानी तो
प्रेमगीत गात होता

                                                              - शंतनु

You Might Also Like

0 comments

$(document).ready(function(){ $('#mscontent').css('opacity','0'); });