Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2017

चंद्रभर रात्र

चंद्रभर रात्र किर्रर्र अंधार अंधारातल्या काजव्यांच्या प्रकाशाचा आधार

चांदण्यांचा सडा दूरवर मंदाकिनी गूढ शांततेत मन जाई हरवूनी

सरलेली रात्र उरलेल्या आठवणी ओंजळभर चांदण्या घेऊन घराकडे परतुनी

                                       - शंतनु परांजपे                                      पुणे, 2017