न्यायमूर्ती खोसला नथुराम बद्दल काय म्हणतात!!गांधी हत्येच्या खटल्यात एकूण तीन न्यायाधीशांनी काम पाहिले.. त्यातील G D Khosla हे Chief Justice होते.. Mr.  G D Khosla हे गांधीजींना खूप मानत असत. जेव्हा नथुरामने स्वतःची केस स्वतः लढवणार अशी विनंती केली तेव्हा न्यायालयाने त्याला तशी परवानगी दिली.. त्यावेळी न्यायालयात सामान्य लोकं तसेच प्रेस वगैरेंना येऊन खटला ऐकण्याची परवानगी होती. न्यायमूर्ती म्हणतात की नथुरामने आपल्या प्रखर विद्वात्तेचे प्रदर्शन करत त्याचे म्हणणे मांडले.. या G D Khosla यांनी The Murder of Mahatma नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे, त्यात या सर्व आठवणी नमूद केल्या आहेत.

ते म्हणतात, "  He(Nathuram)  made  moving  references  to historical  events  and  delivered  an  impassioned  appeal  to  Hindus  to  hold  and preserve  their  motherland  and  fight  for  it  with  their  very  lives.  He  ended  his peroration  on  a  high  note  emotion,  reciting  verses  from  Bhagwadgita"

"नथुरामने आपले म्हणणे मांडताना अनेक ऐतिहासिक संदर्भ दिले. त्याने हिंदूंना आपल्या मातृभूमीसाठी लढण्याचे आवाहन देखील केले. शेवट करताना त्याने भगवदगीतेतील काही श्लोकांचा आधार देखील घेतला".

नथुरामने आपले म्हणणे मांडल्यावर तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांची परिस्थिती काय होत असे याचे वर्णन करताना न्यायमूर्ती म्हणतात, "The  audience  was  visibly  and  audibly  moved.  There  was  a  deep  silence  when  he ceased  speaking.  Many  women  were  in  tears  and  men  were  coughing  and searching  for  their  handkerchiefs.  The  silence  was  accentuated  and  made deeper  by  the  sound  of  a  occasional  subdued  sniff  or  a  muffled  cough.  It seemed  to  me  that  I  was  taking  part  in  some  kind  of  melodrama  or  in  a  scene out  of  a  Hollywood  feature  film."

"नथुरामने आपले बोलणे संपावल्यावर न्यायालयात शांतता पसरली होती. अनेक बायकांच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते. मधूनच येणारे खोकल्याचे आवाज ती शांतता अधिक गहिरी करत होते. एखाद्या हॉलीवूड मधील चित्रपटाच्या सिरीयस दृश्यामधला प्रसंग वाटत होता".

न्यायमूर्ती पुढे लिहितात की, "Once  or  twice  I  had  interrupted  Godse  and pointed  out  the  irrelevance  of  what  he  was  saying,  but  my  colleagues  seemed inclined  to  hear  him  and  the  audience  most  certainly  thought  that  Godse's performance  was  the  only  worth-while  part  of  the  lengthy  proceedings.  A writer's  curiosity  in  watching  the  interplay  of  impact  and  response  made  me abstain  from  being  too  conscientious  in  the  matter. Also  I  said  to  myself:  'The man  is  going  to  die  soon.  He  is  past  doing  any  harm.  He  should  be  allowed  to  let off  steam  for  the  last  time."

" मी एक दोनदा नथुरामला मध्येच थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण माझ्या दोन सहन्यायाधीशांना त्याचे बोलणे ऐकण्यात रस होता.. या कंटाळवाण्या केस मध्ये नथुरामचा बोलणे हाच काय तो ऐकण्यासारखा भाग होता. मग मी विचार केला की हा माणूस आता थोड्याच दिवसात मरणार आहे तसेच काही वाईट करायच्या पलीकडे तो पोहोचलेला आहे तर त्याला बोलण्याची एक संधी देऊया."

न्यायमूर्ती पुढे लिहितात, " I  have,  however,  no  doubt  that  had  the  audience  of  that  day  been  constituted into  a  jury  and  entrusted  with  the  task  of  deciding  Godse's  appeal,  they  would have  brought  in  a  verdict  of  '  not  guilty'  by  an  overwhelming  majority."

म्हणजेच जर तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांना जर नथुरामच्या शिक्षेबद्दल निर्णय घ्यायला सांगितला तर सर्व जण त्याला बहुमताने निर्दोष घोषित करतील.

संदर्भ -  The Murder of the Mahatma   By : G. D. Khosla (Formerly Chief Justice of Punjab, who heard the appeal of Nathuram Godse & others and gave his most historic verdict in the case of assassination)


© 2017, Shantanu Paranjape

You Might Also Like

0 comments

$(document).ready(function(){ $('#mscontent').css('opacity','0'); });