सहज सुचलेली! कविता

सहज सुचलेली! कविता


सहज सुचलेली
मनात साचलेली
खिडकीच्या गजांवरील थेंबासारखी
हळूच निसटलेली
कविता।

बेभान वाऱ्यासारखी
अलगद क्षणांसारखी
थिरकत्या गतिमान पायांमधील 
नाजूक पैंजणांसारखी
कविता।

तिची आठवण देणारी
आठवून हळूच हसणारी
हसता हसता गालात लाजून
तिरपा कटाक्ष टाकणारी
तीच ती कविता।

                                                    - शंतनु परांजपे
                                                   पुणे- 2017

You Might Also Like

0 comments

$(document).ready(function(){ $('#mscontent').css('opacity','0'); });