चंद्रभर रात्र
चंद्रभर रात्र
किर्रर्र अंधार
अंधारातल्या काजव्यांच्या
प्रकाशाचा आधार


चांदण्यांचा सडा
दूरवर मंदाकिनी
गूढ शांततेत 
मन जाई हरवूनी


सरलेली रात्र
उरलेल्या आठवणी
ओंजळभर चांदण्या घेऊन
घराकडे परतुनी


                                       - शंतनु परांजपे  
                                     पुणे, 2017

You Might Also Like

0 comments

$(document).ready(function(){ $('#mscontent').css('opacity','0'); });